LEGAL COMPANY "BUSINESS ADVOCATE"
WITH US, YOUR BUSINESS SAFE

Оскарження податкового повідомлення - рішення

Податкова служба на виконання політики з наповнення бюджету широко практикує практику проведення безпідставних позапланових перевірок з метою нарахування додаткових грошових зобов`язань платникам податків.

Розглянемо конкретний приклад.

Податкова інспекція направляє запит на Підприємство, щодо надання пояснень та документального підтвердження щодо господарських відносин з Постачальником, зокрема просять Підприємство надати договори, податкові та видаткові накладні, розрахункові документи.

Підприємство, в строк зазначений у запиті надає пояснення та всі наявні документи щодо відносин з Постачальником.

Після отримання відповіді на запит, податкова інспекція ініціює позапланову перевірку Підприємства по дотриманню вимог податкового законодавства по відносинам з Постачальником.

За наслідками перевірки складається акт в якому зазначено, що Підприємством порушено вимоги Податкового кодексу щодо порядку визначення податкового кредиту з податку на додану вартість та порядок врахування витрат при визначені оподаткованого прибутку.

При цьому податкова зазначає про відсутність у Підприємства права на податковий кредит з ПДВ та врахування витрат при визначені оподаткованого прибутку на підставі договорів, податкових та видаткових накладних, рахунків – фактур, отриманих від Постачальника, за наявності документів , що підтверджують, що оплату за придбаний товар було здійснено.

Підставою для такого висновку, як правило є:

- анулювання свідоцтва платника ПДВ Постачальника на момент проведення перевірки;

- визначення правочинів між Підприємством та Постачальником, як нікчемних;

- відсутність товаро – транспортних накладних про доставку товару;

- відсутність у Постачальника або у Підприємства складських приміщень;

- відсутність у Постачальника сертифікату якості на товар;

- з будь – які інших причин в залежності від фантазії інспекторів, що проводять перевірку.

На підставі акту перевірки начальник податкової інспекції приймає податкові –повідомлення - рішення про збільшення грошових зобов‘язань за податку на прибуток та податку на додану вартість

Вся ця процедура, як правило, супроводжується телефонними дзвінками з податкової інспекції та/або з податкової міліції з умовляннями та погрозами, запрошеннями для співбесіди до начальника податкової інспекції або його заступників.

Основний розрахунок йде на те, що Підприємство побоюючись зіпсувати відносини з податковою погодиться з висновками акту перевірки та сплатить нараховані суми.

Способи захисту.

1. Оскарження наказу про проведення перевірки до Адміністративного суду.

2. Подання заперечень на висновки перевірки, факти та данні викладені в акті перевірки.

3. Звернення зі скаргою на податкове – повідомлення рішення до податкової вищого рівня.

4. Оскарження податкового повідомлення – рішення, шляхом звернення до адміністративного суду.

Оскарження наказу про проведення перевірки

Про проведення документальної перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, у тому числі рішення керівника органу державної податкової служби про проведення перевірки.

Оскарження рішень суб‘єктів владних повноважень здійснюється шляхом звернення до суду з адміністративним позовом.

Разом з адміністративним позовом до суду необхідно подати клопотання про зупинення дії наказу про проведення перевірки у порядку забезпечення адміністративного позову.

Ухвала про зупинення дії наказу негайно надсилається до податкової інспекції, та є обов'язковою для виконання.

Таким чином, на час розгляду справи за позовом Підприємства до податкової інспекції про оскарження зазначеного наказу, податкова не має права здійснювати перевірку.

При визнанні адміністративним судом наказу протиправним податкова втрачає право на проведення перевірки.

Подання заперечень на висновки перевірки, факти та данні викладені в акті перевірки

Підприємство має право на протязі п‘яти днів після отримання акту перевірки надати заперечення до податкової у разі незгоди з висновками акту.

Заперечення до акту перевірки розглядаються керівником податкової до прийняття податкового повідомлення – рішення та мають вплив на визначення суми зобов‘язання. Крім того факт звернення із запереченнями має значення під час подальшого оскарження податкового повідомлення – рішення в адміністративному чи судовому порядку.

Звернення зі скаргою на податкове – повідомлення рішення до податкової вищого рівня.

Підприємство, після отримання податкового повідомлення-рішення має право звернутись зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) – Головних управлінь Міністерства доходів і зборів.

Скарги на рішення державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику – Міністерство доходів і зборів України.

Орган, до якого оскаржено податкове повідомлення – рішення зобов‘язаний протягом двадцяти днів прийняти мотивоване рішення за результатами розгляду скарги.

За рішенням керівника органу, що розглядає скаргу, строк розгляду скарги може бути продовжений до шістдесяти днів.

У випадку відмови у задоволенні скарги Головним управлінням Міністерства доходів і зборів Підприємство має право звернутись з повторною скаргою до Міністерства доходів і зборів протягом десяти днів з дня отримання рішення від Головного управління.

Міндоходів також повинно розглянути скаргу протягом двадцяти днів з дати її отримання або продовжити строк розгляду до шістдесяти днів.

У разі, якщо протягом двадцятиденного строку не було направлено рішення про результати розгляду скарги, або про продовження терміну розгляду скарги така скарга вважається задоволеною, а податкове повідомлення – рішення скасованим.

Загальний строк адміністративного оскарження податкового повідомлення – рішення може зайняти з урахуванням часу на поштові пересилання близько чотирьох місяців.

Оскарження у судовому порядку

У разі відмови у задоволенні скарги контролюючими органами всіх рівнів, або пропуску строку на адміністративне оскарження Підприємство може звернутись до Адміністративного суду за місцезнаходженням податкової інспекції, яка прийняла податкове – повідомлення рішення.

Звернутись до суду з таким позовом можливо на протязі 1095 днів з моменту отримання податкового повідомлення – рішення, але рекомендується зробити це протягом десяти днів з дати отримання рішення Міністерства доходів і зборів України про результати розгляду скарги оскільки звернення до суду впродовж цього строку грошове зобов‘язання визначене податковою інспекцією не отримує статусу податкового боргу.

Судова процедура оскарження до моменту набрання рішенням суду законної сили складається з двох етапів:

1. Розгляд справи в суді першої інстанції;

2. Розгляд справи Апеляційним адміністративним судом – судом другої інстанції.

Строк судового оскарження податкового повідомлення – рішення до набрання рішення законної сили, як правило складає біля року.

Вся процедура оскарження податкового повідомлення – рішення з своєчасним використанням всіх наведених способів може зайняти приблизно півтора – два роки.

При цьому, сума податкового зобов‘язання визначена податковим органом буде неузгодженою, а від так обов‘язок її сплати настане тільки через півтора – два роки після оголошення рішення Апеляційним адміністративним судом.

Ефективне застосування способів захисту свого права під час оскарження податкового повідомлення – рішення потребує глибоких знань в галузі податкового, господарського, цивільного права та адміністративного судочинства.

Команда досвідчених юристів ЮК «БІЗНЕС АДВОКАТ» не дозволить органам податкової служби безпідставно стягнути з Вашого Бізнесу жодної копійки.